TIN TỨC BỆNH VIỆN

THAM DỰ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN VỀ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ VÀ QUẢN LÝ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM, RỐI LOẠN TÂM THẦN
[ Cập nhật vào ngày (06/12/2022) ]

Ngày 30 tháng 11 năm 2022 và ngày 01 tháng 12 năm 2022, Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy đã tham dự lớp tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần cho tuyến y tế cơ sở”

Yến Phương

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016