TIN TỨC BỆNH VIỆN

TỔ CHỨC NGÀY HỘI Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (12/05/2022) ]

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy đã tổ chức triển khai ngày Hội ý tưởng, sáng kiến năm 2022

Thanh Hường

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016