TIN TỨC BỆNH VIỆN

HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (12/05/2022) ]

Nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt nam

Thanh Hường

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016