Hội nghị - Hội thảo

Ngày 7/4/2017, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về quản lý trang thiết bị y tế; đồng thời hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.
thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi

Nobel Y Khoa 2016