Hoạt động Đảng bộ

Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2021, Chi bộ Khối Hành chính thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2021....
thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016