Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày 31/08/2020 – 04/09/2020
[ Cập nhật vào ngày (31/08/2020) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày 31/08/2020 – 04/09/2020

 

Thứ Hai, ngày 31/08/2020

- Giám đốc:   Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô:Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam:Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 01/09/2020

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 14h Họp BCH Đảng bộ, mời các thành viên dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam:Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 02/09/2020

(Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9)

Thứ Năm, ngày 03/09/2020

- Giám đốc:  + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+  Chiều: 14h Họp sơ kết hoạt động tháng 8/2020. Triển khai QĐ số: 1167/QĐ-UBND của UBND tỉnh HG, về việc phê duyệt phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chứ bộ máy, nhân sự và tài chính của Bệnh viện giai đoạn 2020-2025.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam:Làm việc tại cơ quan.

* 14h Sinh hoạt khoa học kỹ thuật và bình bệnh án, Khoa Ngoại chuẩn bị nội dung. Mời cán bộ trung đại học dự.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ Theo BVĐK Ngã Bảy

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016