Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày 21/09/2020 – 25/09/2020
[ Cập nhật vào ngày (18/09/2020) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày 21/09/2020 – 25/09/2020

                            

Thứ Hai, ngày 21/09/2020

- Giám đốc: + Sáng: 7h Dự giao ban tại Khoa Nhi. Mời Đại diện lãnh đạo Phòng KHNV-ĐD dự. 

+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 22/09/2020

- Giám đốc:   + Sáng: 7h Dự giao ban Khoa Nhiễm. Mời Đại diện lãnh đạo Phòng KHNV-ĐD dự. 

  + Chiều:  Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 23/09/2020

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 13h30 Họp BGĐ thông qua danh mục mua sắm trang thiết bị y tế. Mời Trưởng khoa CĐHA, Trưởng khoa Dược – VT TBYT dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

+ 14h Sinh hoạt khoa học kỹ thuật: Bình bệnh án BN: Võ Phi Hùng, 60 tuổi. Khoa Nội tổng hợp chuẩn bị nội dung. Mời cán bộ trung đại học dự.

Thứ Năm, ngày 24/09/2020

- Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 25/09/2020

- Giám đốc:   : + Sáng: Làm việc tại cơ quan.  

+ Chiều: 13h30 Họp báo BGĐ, Mời Trưởng các Phòng, Khoa Dược-VTTBYT, Khoa KSNK-DD dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016