Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày 19/10/2020 – 23/10/2020
[ Cập nhật vào ngày (19/10/2020) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày 19/10/2020 – 23/10/2020

Thứ Hai, ngày 19/10/2020

- Giám đốc: + Sáng: 8h30 Làm việc với DS Thy, DS Ly, KT. Lâm Trang. Mời BS Tân dự tại Phòng Giám đốc.

+ Chiều: 13h30 Làm việc với lãnh đạo Phòng KHNV-ĐD. Mời BS Nam, BS Cúc dự tại Phòng Giám đốc.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 20/10/2020

- Giám đốc:    + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Họp Hội đồng xét tuyển biên chế năm 2020 tại Phòng họp. CN. Lộc chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 21/10/2020

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Làm việc với lãnh đạo Phòng QLCLBV-CTXH-TTGDSK. Mời BS Dô dự tại Phòng Giám đốc.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

* 14h Sinh hoạt khoa học kỹ thuật. Chỉ định các cận lâm sàng liên quan chẩn đoán hình ảnh hiện có tại bệnh viện. Khoa Chẩn đoán hình ảnh chuẩn bị nội dung. Mời các khoa, phòng liên quan bố trí nhân lực tham dự.

Thứ Năm, ngày 22/10/2020

- Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 23/10/2020

- Giám đốc:   : + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Họp BTV, BGĐ. Mời các Trưởng Phòng, Khoa Dược – VTTBYT, Khoa KSNK-DD dự tại Phòng Giám đốc. Nội dung họp báo và xét thi đua quý III/2020.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016