Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe

BỆNH TĂNG NHÃN ÁP
[ Cập nhật vào ngày (01/04/2021) ]

Bệnh tăng nhãn áp có tên khác là cườm nước, bệnh tăng nhãn áp, Glaucoma; là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa không thể hồi phục....

BSCKI. Lâm Kỳ Lượng

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016