Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe

BỆNH TAY CHÂN MIỆNG
[ Cập nhật vào ngày (09/04/2021) ]

Bệnh tay chân miệng tại Việt Nam là bệnh lưu hành quanh năm, thường ghi nhận số mắc cao vào khoảng thời gian từ tháng 3 - 5 và 9 - 11.....

Thanh Hường

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016