Khoa Phụ sản

Trưởng khoa: BSCKI NGUYỄN VIỆT KỊCH
Nhân viên:
- LÊ DƯƠNG KIM HOÀNG
- LÊ THỊ NGỌC BÍCH
- LÂM THỊ TỈM
- TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG
- NGUYỄN THỊ ĐẸP
- VÕ THỊ THẢO TRANG
- NGUYỄN THỊ TRÚC LY
- NGUYỄN THANH THỦY
- NGUYỄN THỊ HUỲNH TRANG
- TRƯƠNG THỊ THI
- TRƯƠNG THỊ THÌ TRANG
- VÕ THỊ CẨM NHUNG
- NGUYỄN THỊ TỈM
- NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
- CAO THỊ NGỌC HUỆ
- NGUYỄN HỒNG MỸ DUYÊN
- TÔ THỊ HỒNG GIANG
- VÕ THỊ THÙY LINH
- LÊ THỊ HỒNG THẮM
- NGUYỄN THỊ BÍCH MUỘI

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016