Khoa chẩn đoán hình ảnh

Trưởng khoa: BS TRẦN THỊ NGỌC MỸ
Nhân viên:
- ĐẶNG HỮU THIỆN
- NGUYỄN THỊ THANH TÂM
- CAO MINH THƯỞNG
- TRƯƠNG TRẦN TRUNG 
- PHAN MINH QUANG
- TRẦN HOÀNG VŨ
- TRƯƠNG THỊ THÚY PHƯỢNG
- TRẦN THỊ MỸ TIÊN

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016