Tin tiêu điểm

Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2022, Phòng QLCLBV-CTXH-TTGDSK của Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy đã tổ chức tập huấn lại cho tất cả điều dưỡng trưởng khoa và điều dưỡng hành chính của bệnh viện...
Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy đã thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 mũi bổ sung nhắc lần 2 (mũi 4)
Đó là những tấm lòng cao cả của những em khoác trên mình chiếc Blouse trắng không những ngày đêm giành hết tâm sức mình để chăm sóc, chữa trị bệnh nhân mà còn có tấm lòng cao cả chia sẻ ...
Nhằm giúp cho cán bộ y tế cập nhật mới các kỹ thuật khoa học tiên tiến, chia sẽ kinh nghiệm nghề nghiệp, trao đổi trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua các báo cáo viên của tuyến trên
Dịch vụ

TỔNG KẾT CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT MỔ PHACO VÀ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT MỔ NGOÀI BAO

Chiều ngày 25/03/2021 Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy đã tổ chức “Tổng kết chuyển giao kỹ thuật mổ phaco và Triển khai kỹ thuật mổ ngoài bao” giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy.

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016