Tin tiêu điểm

Thực hiện Công văn số 351-CV/BTGTU ngày 30/11/2022 của Ban Tuyên giáo thành ủy Ngã Bảy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng
Ngày 30 tháng 11 năm 2022 và ngày 01 tháng 12 năm 2022, Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy đã tham dự lớp tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần cho tuyến y ...
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam (20/10/1930 – 20/10/2022) và kỷ niệm 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 20/10/2022 công đoàn Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy tổ chức Họp mặt, ...
Dịch vụ

TỔNG KẾT CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT MỔ PHACO VÀ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT MỔ NGOÀI BAO

Chiều ngày 25/03/2021 Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy đã tổ chức “Tổng kết chuyển giao kỹ thuật mổ phaco và Triển khai kỹ thuật mổ ngoài bao” giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy.

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016