Tin tiêu điểm

Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy đã được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR
Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy tiếp tục điều động nhân sự y tế (bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên) tham gia hỗ trợ tại khu Hòa An....

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016