TIN TỨC BỆNH VIỆN

LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NGÀNH Y TẾ
[ Cập nhật vào ngày (06/10/2022) ]

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức lấy ý kiến cử tri chuyên đề ngành y tế tại các cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh. .......

Yến Phương

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016