TIN TỨC BỆNH VIỆN

THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
[ Cập nhật vào ngày (31/03/2021) ]

Thực hiện Công văn số 138-CV/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thanh Hường

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016