HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
[ Cập nhật vào ngày (03/10/2022) ]

Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2022, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy tổ chức kết nạp đoàn viên công đoàn cho viên chức đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ Công đoàn

Yến Phương

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016