Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày 07/09/2020 – 11/09/2020
[ Cập nhật vào ngày (07/09/2020) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày 07/09/2020 – 11/09/2020

 

Thứ Hai, ngày 07/09/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân:Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô:Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam:Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 08/09/2020

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 13h30 Họp BTV, BGĐ quyết nội dung đầu tư Điện từ Điện mặt trời tại Bệnh viện. 

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam:Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 09/09/2020

- Giám đốc:   Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam:Làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 10/09/2020

- Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

* 14h Sinh hoạt khoa học kỹ thuật và bình bệnh án, Khoa Ngoại chuẩn bị nội dung. Mời cán bộ trung đại học dự.

Thứ Sáu, ngày 11/09/2020

- Giám đốc:   : + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 13h30 Họp báo BGĐ. Mời các Trưởng phòng, Khoa KSNK-DD, Khoa Dược – VTTBYT cùng dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam:Làm việc tại cơ quan.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ Theo BVĐK Ngã Bảy

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016