Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày 28/09/2020 – 02/10/2020
[ Cập nhật vào ngày (29/09/2020) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày 28/09/2020 – 02/10/2020

                            

Thứ Hai, ngày 28/09/2020

- Giám đốc: + Sáng:  Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h BTV làm việc với Bí thư các chi bộ, nội dung công tác cán bộ.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 29/09/2020

- Giám đốc:   + Sáng: Kiểm tra công tác khám sức khỏe diện Tỉnh ủy quản lý.

  + Chiều:  Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 30/09/2020

- Giám đốc:   + Sáng: Kiểm tra công tác khám sức khỏe diện Tỉnh ủy quản lý.

  + Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

+ 14h Sinh hoạt khoa học kỹ thuật: Bình bệnh án BN: Võ Phi Hùng, 60 tuổi. Khoa Nội tổng hợp chuẩn bị nội dung. Mời cán bộ trung đại học dự.

Thứ Năm, ngày 01/10/2020

- Giám đốc:  + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Diễn tập kịch bản phòng chống Covid-19 của BVĐK TP Ngã Bảy. Mời BGĐ, các Trưởng, Phó Khoa, Phòng cùng dự tại phòng giao ban (Phòng KHNV-ĐD chuẩn bị nội dung).

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 02/10/2020

- Giám đốc:   : + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Họp BCH Đảng bộ, nội dung họp lệ, thực hiện quy trình bổ sung cấp ủy các chi bộ (DS Ly chuẩn bị nội dung).

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

* 14h Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ Theo BVĐK Ngã Bảy

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016