Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày 12/10/2020 – 16/10/2020
[ Cập nhật vào ngày (12/10/2020) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày 12/10/2020 – 16/10/2020

                            

Thứ Hai, ngày 12/10/2020

- Giám đốc: Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: 13h30 Tổ kiểm tra cùng đi kiểm tra khoa, phòng. Mời các thành viên dự đầy đủ (kiểm tra suốt tuần).

* 16h Họp Đoàn khám sức khỏe diện Thành ủy quản lý. Mời các thành viên dự tại Phòng giao ban viện.

Thứ Ba, ngày 13/10/2020

- Giám đốc:   Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 14/10/2020

- Giám đốc:   Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

* 14h sinh hoạt khoa học kỹ thuật. Chỉ định các cận lâm sàng liên quan chẩn đoán hình ảnh hiện có tại bệnh viện. Khoa Chẩn đoán hình ảnh chuẩn bị nội dung. Mời các khoa, phòng liên quan bố trí nhân lực tham dự.

Thứ Năm, ngày 15/10/2020

- Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 16/10/2020

- Giám đốc:   : + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Họp báo BGĐ. Mời Trưởng các Phòng, Khoa Dược – VTTBYT, Khoa KSNK – Dinh dưỡng dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016