Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày 14/12/2020 – 18/12/2020
[ Cập nhật vào ngày (14/12/2020) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày 14/12/2020 – 18/12/2020

 

Thứ Hai, ngày 14/12/2020

- Giám đốc: 8h Công tác tại Sở Y tế Hậu Giang.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: 14h Kiểm tra Khoa, Phòng quý IV/2020. Mời các thành viên dự kiểm tra suốt tuần.

Thứ Ba, ngày 15/12/2020

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 14h Họp BCH Đảng bộ chuẩn bị công tác tự phê BCH.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 16/12/2020

- Giám đốc:   Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: 14h Họp xét thi đua Công đoàn. Mời thành viên BCH Công đoàn và UBKT dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 17/12/2020

- Giám đốc: Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Ngã Bảy (cả ngày).

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020

- Giám đốc:   + Sáng: 7h Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Ngã Bảy.

  + Chiều: 13h Họp Kiểm điểm BCH Đảng bộ. Mời các thành viên dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016