Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày (01/02/2021 – 05/02/2021)
[ Cập nhật vào ngày (01/02/2021) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày (01/02/2021 – 05/02/2021)

                             

Thứ Hai, ngày 01/02/2021

- Giám đốc:   Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 02/02/2021

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 14h Họp Đảng ủy, nội dung sơ kết hoạt động tháng 01/2021.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 03/02/2021

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 04/02/2021

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Tổng kết hoạt động Bệnh viện năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Mời Trưởng các khoa, phòng dự (Phòng KHNV chuẩn bị nội dung).

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 05/02/2021

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy, ngày 06/02/2021

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 (27 Tết)

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

          + Chiều: 14h Họp BGĐ, nội dung triển khai kế hoạch KCB - Cấp cứu tại Bệnh viện trong các ngày nghỉ Tết (Phòng KHNV-ĐD chuẩn bị nội dung). Mời Trưởng các phòng, Khoa Dược – VTTBYT, Khoa KSNK-DD và Trưởng các tua trực dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 (28 Tết)

- Giám đốc:   Kiểm tra các khoa. Mời Trưởng các Phòng tham gia.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Nghỉ Tết Âm lịch năm Tân Sửu 2021

07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 (mùng 6)

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 14h Họp báo BGĐ, nội dung báo cáo tình hình KCB trong Tết. Mời Trưởng các tua trực dự (Phòng KHNV-ĐD chuẩn bị nội dung).

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 (mùng 7)

- Giám đốc:   Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 (mùng 8)

- Giám đốc:   Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016