Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày (22/02/2021 – 26/02/2021)
[ Cập nhật vào ngày (22/02/2021) ]


Thứ Hai, ngày 22/02/2021

- Giám đốc:   Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 23/02/2021

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 14h BGĐ làm việc với Phòng KHNV-ĐD về công tác đào tạo, tập huấn, điều động cán bộ năm 2021.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 24/02/2021

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 14h Làm việc với Trưởng phòng TCHC-QT về công tác xây dựng, sửa chữa năm 2021. Mời BS Tân dự. 

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 25/02/2021

- Giám đốc:   Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

*14h: Sinh hoạt KHKT: Tiếp nhận, chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng và xử lý các trường hợp chấn thương. Khoa Ngoại chuẩn bị nội dung. Mời các khoa, phòng liên quan bố trí nhân lực tham dự đúng quy định.

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021

- Giám đốc: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Họp mặt ngày 27/02 và 08/3. Mời BGĐ, Trưởng khoa, phòng và các Thầy thuốc Ưu tú dự tại phòng họp.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016