CÔNG TÁC XÃ HỘI

Trung tâm y tế Ngã Bảy tổng kết năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (26/10/2017) ]

Trong năm qua, Trung tâm Y tế tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình y tế và hoạt động tuyến y tế xã, phường.


Y TE

Trong năm qua, Trung tâm Y tế tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình y tế và hoạt động tuyến y tế xã, phường. Nổi bật đã khám hơn 257 ngàn lượt bệnh, đạt 107% chỉ tiêu; điều trị nội trú cho hơn 21 ngàn lượt bệnh, đạt gần 150% kế hoạch năm. Đặc biệt, chất lượng dịch vụ khám bệnh được nâng lên, trong năm 2016 trung tâm triển khai 144 kỹ thuật điều trị mới và nghiệm thu 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, qua đó tỷ lệ điều trị khỏi và giảm bệnh đạt 94%. Về y tế cơ sở, hiện tại 100% Trạm Y tế xã, phường có bác sĩ. Một số chỉ tiêu năm 2017 như: trên 95% tỷ lệ điều trị khỏi và giảm bệnh; giảm chuyển viện dưới 5%; thực hiện tốt các chỉ tiêu phòng chống dịch bệnh; 100% cán bộ viên chức thực hiện nghiêm quy định về y đức.

Yến Linh

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016