CÔNG TÁC XÃ HỘI

Hội nghị tổng kết Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (26/10/2017) ]

Ngày 28-3-2017, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017.


Ngày 28-3-2017, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017. Tham dự có BSCKII. Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Y tế; thành viên Ban giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Sở Y tế; lãnh đạo phòng y tế, trung tâm y tế huyện, thị, thành phố; lãnh đạo các trạm y tế xã, phườngthị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đến cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 75/76 trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 98,68%. Đây là kết quả sau hơn 5 năm tỉnh triển khai thực hiện Đề án thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020. Với kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh đã có 7/8 huyện, thị, thành đạt 100% trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Tại Hội nghị, Sở Y tế đã trao quyết định của UBND tỉnh công nhận mới và tái công nhận cho 27 trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016.

BSCKII. Phan Thanh Tùng, PGĐ Sở Y tế trao quyết định công nhận cho đại diện các trạm y tế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, BSCKII, Phan Thanh Tùng nhấn mạnh cần phấn đấu đến hết năm 2017 có 100% trạm y tế xã đạt được bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Củng cố, duy trì phát huy kết quả đạt được để tái thẩm định trình UBND tỉnh tiếp tục tái công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đối với 19 xã phường được công nhận vào năm 2014. Xây dựng 1 xã được công nhận mới năm 2017 (xã Long Bình). 100% trạm y tế thực hiện bộ tiêu chí phải có bác sĩ và y học cổ truyền hoạt động thường xuyên, cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn, phải có hệ thống xử lý nước thải, đầu tư trang thiết bị thì phải hoạt động có hiệu quả.
Việt Sĩ

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016