Dịch vụ kỹ thuật cao

PHẨU THUẬT ĐỤC THỦY TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO
[ Cập nhật vào ngày (16/11/2020) ]

Sau khi Trung tâm Y tế Ngã Bảy cử ê kíp tập huấn về chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang và các bước chuẩn bị hoàn tất, Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy tiến hành phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng Phaco cho 14 bệnh nhân.


          Sau khi Trung tâm Y tế Ngã Bảy  cử ê kíp tập huấn về chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang và  các bước chuẩn bị hoàn tất.Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy tiến hành phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng Phaco cho 14 bệnh nhân, do BSCKI Lê Ngọc Minh trưởng Khoa mắt- Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang và ê kíp phẫu thuật chuyển giao cho BSCKI Lâm Kỳ Lượng của Trung tâm Y tế thị xã Ngã bảy.Phẫu thuật thành công mở ra cho Trung tâm Y tế Ngã Bảy thực hiện kỹ thuật mới nhằm giúp bệnh nhân giảm chi phí khi phải chuyển về tuyến trên, góp phần nâng tỉ lệ kỹ thuật tại đơn vị.Kim Khoa Theo TTYT Ngã Bảy

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016