TOP 8 Phần Mềm Quản Lý Hosting Phổ Biến Tốt Nhất Hiện Nay

Việc quản lý các tài khoản hosting của khách hàng là một công việc khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Để giải quyết vấn đề này, các nhà cung cấp dịch vụ thuê máy chủ web hosting đã phát triển các phần mềm quản lý hosting, giúp người quản trị có thể dễ dàng kiểm soát và quản lý tất cả các tài khoản hosting một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 8 phần mềm quản lý hosting phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

Phần mềm quản lý Hosting cPanel

cPanel là một trong những phần mềm quản lý hosting phổ biến nhất hiện nay. Nó cung cấp một giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng, giúp quản trị viên có thể dễ dàng quản lý tất cả các tài khoản hosting.

Tổng quan về cPanel

cPanel là phần mềm quản lý hosting được phát triển bởi công ty cPanel, LLC, một công ty Mỹ chuyên cung cấp các giải pháp hosting cho các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) và các công ty hosting.

cPanel được thiết kế để giúp quản trị viên dễ dàng quản lý các tài khoản hosting, bao gồm các tính năng như:

 • Quản lý tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
 • Triển khai các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal, etc.
 • Theo dõi và quản lý lưu lượng truy cập website.
 • Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất.

Các tính năng chính của cPanel

Tính năng Mô tả
Quản lý tài khoản Tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
Triển khai ứng dụng Cài đặt và quản lý các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal, etc.
Quản lý tên miền Thêm, chỉnh sửa và xóa các tên miền liên kết với tài khoản hosting.
Theo dõi lưu lượng Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website.
Tối ưu hóa hiệu suất Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất website.

Phần mềm quản lý Hosting Plesk

Plesk là một phần mềm quản lý hosting khác được sử dụng rộng rãi. Nó cung cấp một giao diện người dùng hiện đại và đầy đủ các tính năng cần thiết để quản lý các tài khoản hosting.

Tổng quan về Plesk

Plesk là phần mềm quản lý hosting được phát triển bởi Plesk International GmbH, một công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Plesk cung cấp một giao diện người dùng direct và dễ sử dụng, với các tính năng quản lý hosting đa dạng, bao gồm:

 • Quản lý tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
 • Triển khai các ứng dụng web phổ biến
 • Theo dõi và quản lý lưu lượng truy cập website
 •   Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất.

Các tính năng chính của Plesk

Tính năng Mô tả
Quản lý tài khoản Tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
Triển khai ứng dụng Cài đặt và quản lý các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal, etc.
Quản lý tên miền Thêm, chỉnh sửa và xóa các tên miền liên kết với tài khoản hosting.
Theo dõi lưu lượng Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website.
Tối ưu hóa hiệu suất Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất website.

Phần mềm quản lý Hosting DirectAdmin

DirectAdmin là một phần mềm quản lý hosting khác được sử dụng rộng rãi. Nó cung cấp một giao diện người dùng đơn giản và các tính năng quản lý hosting cần thiết.

Tổng quan về DirectAdmin

DirectAdmin là phần mềm quản lý hosting được phát triển bởi Apisnetworks, Inc., một công ty Mỹ chuyên cung cấp các giải pháp hosting.

DirectAdmin cung cấp một giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng, với các tính năng quản lý hosting như:

 •  Quản lý tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
 • Triển khai các ứng dụng web phổ biến.
 • Theo dõi và quản lý lưu lượng truy cập website.
 • Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất.

Các tính năng chính của DirectAdmin

Tính năng Mô tả
Quản lý tài khoản Tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
Triển khai ứng dụng Cài đặt và quản lý các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal, etc.
Quản lý tên miền Thêm, chỉnh sửa và xóa các tên miền liên kết với tài khoản hosting.
Theo dõi lưu lượng Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website.
Tối ưu hóa hiệu suất Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất website.

Phần mềm Cockpit

Cockpit là một phần mềm quản lý hosting mã nguồn mở và miễn phí. Nó cung cấp một giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng, với nhiều tính năng quản lý hosting hữu ích.

Tổng quan về Cockpit

Cockpit là một phần mềm quản lý hosting mã nguồn mở, được phát triển bởi cộng đồng open source.

Cockpit cung cấp một giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng, với các tính năng quản lý hosting như:

 • Quản lý tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
 • Triển khai các ứng dụng web phổ biến.
 • Theo dõi và quản lý lưu lượng truy cập website.
 • Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất.

Các tính năng chính của Cockpit

Tính năng Mô tả
Quản lý tài khoản Tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
Triển khai ứng dụng Cài đặt và quản lý các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal, etc.
Quản lý tên miền Thêm, chỉnh sửa và xóa các tên miền liên kết với tài khoản hosting.
Theo dõi lưu lượng Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website.
Tối ưu hóa hiệu suất Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất website.

Phần mềm Ajenti

Ajenti là một phần mềm quản lý hosting mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Python. Với giao diện web đẹp và dễ sử dụng, Ajenti cung cấp nhiều tính năng quản lý hosting hữu ích.

Tổng quan về Ajenti

Ajenti là một phần mềm quản lý hosting mã nguồn mở, được viết bằng Python.

Giao diện web của Ajenti rất đẹp và thân thiện với người dùng.

Ajenti cung cấp các tính năng quản lý hosting như:

 • Quản lý tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
 • Triển khai các ứng dụng web phổ biến.
 • Theo dõi và quản lý lưu lượng truy cập website.
 • Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cho website.

Các tính năng chính của Ajenti

Tính năng Mô tả
Quản lý tài khoản Tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
Triển khai ứng dụng Cài đặt và quản lý các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal, etc.
Quản lý tên miền Thêm, chỉnh sửa và xóa các tên miền liên kết với tài khoản hosting.
Theo dõi lưu lượng Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website.
Tối ưu hóa hiệu suất Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất website.

Phần mềm Webmin

Webmin là một phần mềm quản lý hệ thống mã nguồn mở được phát triển bằng Perl. Nó cung cấp một giao diện web để quản lý máy chủ Unix và Linux từ xa.

Tổng quan về Webmin

Webmin là một phần mềm quản lý hệ thống mã nguồn mở, được viết bằng Perl.

Giao diện web của Webmin cho phép người dùng quản lý máy chủ Unix và Linux từ xa một cách dễ dàng.

Webmin cung cấp các tính năng quản lý hệ thống như:

 • Quản lý tài khoản người dùng và nhóm.
 • Quản lý dịch vụ và ứng dụng chạy trên máy chủ.
 • Theo dõi tài nguyên hệ thống và hiệu suất máy chủ.
 • Cấu hình bảo mật và tường lửa cho máy chủ.

Các tính năng chính của Webmin

Tính năng Mô tả
Quản lý người dùng Tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản người dùng và nhóm trên máy chủ.
Quản lý dịch vụ Khởi động, dừng và khởi động lại các dịch vụ và ứng dụng trên máy chủ.
Theo dõi tài nguyên Theo dõi và báo cáo về tài nguyên hệ thống như CPU, RAM, ổ đĩa, etc.
Cấu hình bảo mật Cấu hình tường lửa, quản lý chứng chỉ SSL và các cài đặt bảo mật khác cho máy chủ.
Sao lưu và phục hồi Sao lưu dữ liệu và cấu hình máy chủ, khôi phục khi cần thiết.

Phầm mềm InterWorx

InterWorx là một phần mềm quản lý hosting thương mại với nhiều tính năng quản lý hosting và hệ thống mạnh mẽ. Với giao diện web hiện đại và dễ sử dụng, InterWorx là lựa chọn phổ biến trong cộng đồng quản trị website.\

Tổng quan về InterWorx

InterWorx là một phần mềm quản lý hosting thương mại, cung cấp nhiều tính năng quản lý hosting và hệ thống.
Giao diện web của InterWorx được thiết kế hiện đại và dễ sử dụng.

InterWorx cung cấp các tính năng quản lý hosting như:

 • Quản lý tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
 • Triển khai các ứng dụng web phổ biến.
 • Theo dõi và quản lý lưu lượng truy cập website.
 • Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cho website.

Các tính năng chính của InterWorx

Tính năng Mô tả
Quản lý tài khoản Tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
Triển khai ứng dụng Cài đặt và quản lý các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal, etc.
Quản lý tên miền Thêm, chỉnh sửa và xóa các tên miền liên kết với tài khoản hosting.
Theo dõi lưu lượng Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website.
Tối ưu hóa hiệu suất Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất website.

Phầm mềm Virtualmin

Virtualmin là một phần mềm quản lý hosting mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển trên nền tảng Webmin. Virtualmin cung cấp nhiều tính năng quản lý hosting và hệ thống cho người dùng.

Tổng quan về Virtualmin

Virtualmin là một phần mềm quản lý hosting mã nguồn mở, phát triển trên nền tảng Webmin.
Virtualmin cung cấp giao diện web đẹp và dễ sử dụng, tương tự như Webmin.

Các tính năng quản lý hosting của Virtualmin bao gồm:

 • Quản lý tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
 • Triển khai các ứng dụng web phổ biến.
 • Theo dõi và quản lý lưu lượng truy cập website.
 • Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cho website.

Các tính năng chính của Virtualmin

Tính năng Mô tả
Quản lý tài khoản Tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản FTP, email, cơ sở dữ liệu, etc.
Triển khai ứng dụng Cài đặt và quản lý các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal, etc.
Quản lý tên miền Thêm, chỉnh sửa và xóa các tên miền liên kết với tài khoản hosting.
Theo dõi lưu lượng Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website.
Tối ưu hóa hiệu suất Thiết lập các tùy chỉnh bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất website.

Trên đây là một số phần mềm quản lý hosting phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ thông tin. Tùy vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp mà họ có thể chọn lựa phần mềm phù hợp nhất để quản lý hosting của mình.

Các phần mềm như cPanel, Plesk, DirectAdmin, Cockpit, Ajenti, Webmin, InterWorx và Virtualmin đều cung cấp nhiều tính năng quản lý hosting hữu ích, từ quản lý tài khoản đến tối ưu hóa hiệu suất website. Việc lựa chọn phần mềm quản lý hosting phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo hiệu suất và bảo mật cho hệ thống hosting của họ.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về các phần mềm quản lý hosting phổ biến và có thể chọn lựa cho mình một phần mềm phù hợp nhất. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định và nếu cần, hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia để có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Website có lượng truy cập cao? Đừng lo lắng, tham khảo ngay gói NVMe Hosting tại InterData ngay! Đây là dịch vụ Hosting 1Gbps đầu tiên ở Việt Nam. Đặc biệt dành cho doanh nghiệp với tốc độ mạng cao cấp đáp ứng nhu cầu vận hành website có lượng truy cập lớn.

 • Trụ sở chính: 48 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • VPGD: Số 211 Đường số 5, Khu Đô Thị Lakeview City, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1900.63.68.22
 • Website: https://interdata.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/interdata.com.vn
 • Twitter: https://twitter.com/Interdatavn
 • Youtube: https://www.youtube.com/@interdata-vn
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/interdata-vn/
Bài viết liên quan