Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày (18/01/2021 – 22/01/2021)
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2021) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày (18/01/2021 – 22/01/2021)

                             

Thứ Hai, ngày 18/01/2021

- Giám đốc:   Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 19/01/2021

- Giám đốc: Tiếp Đoàn kiểm tra Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống Covid-19 của Sở Y tế. BS Nam chuẩn bị nội dung và thành phần dự. 

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 20/01/2021

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 14h BTV, BGĐ làm việc với lãnh đạo Phòng TCKT, mời DS Ly dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

*14h: Sinh hoạt KHKT: Triển khai tài liệu "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đái tháo đường típ 2" kết hợp bình bệnh án bệnh lý Đái tháo đường. Khoa Nội tổng hợp chuẩn bị nội dung. Mời các khoa, phòng liên quan bố trí nhân lực tham dự đúng quy định.

Thứ Năm, ngày 21/01/2021

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Họp xét thi đua Quý IV và năm 2020. Mời các Trưởng phòng dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021

- Giám đốc: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Họp báo BGĐ. Mời các Trưởng phòng dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016