TIN TỨC BỆNH VIỆN

Thông báo về việc dời ngày tuyển dụng viên chức BVĐK TP Ngã Bảy năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (23/11/2021) ]

Tập tin đính kèm

Nguyễn Văn Lộc

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016