Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày 05/10/2020 – 09/10/2020
[ Cập nhật vào ngày (06/10/2020) ]


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Từ ngày 05/10/2020 – 09/10/2020

                            

Thứ Hai, ngày 05/10/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 06/10/2020

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 13h30 Họp BCH Đảng bộ mở rộng, sơ kết hoạt động Bệnh viện tháng 9/2020. Mời các Trưởng khoa, Phòng dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 07/10/2020

- Giám đốc:   + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

  + Chiều: 13h Tham quan Bệnh viện số 10. Mời BS Tân, BS Nam, Trưởng phòng KHNV-ĐD, Trưởng Phòng TCKT, Trưởng phòng QLCLBV-CTXH-TTGDSK, Trưởng Khoa Dược – VTTBYT, CN Huệ cùng dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 08/10/2020

- Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.

* 14h Sinh hoạt khoa học kỹ thuật: Chuyên đề Tắc ruột. Khoa Ngoại chuẩn bị nội dung, mời các khoa phòng liên quan bố trí nhân lực tham dự.

Thứ Sáu, ngày 09/10/2020

- Giám đốc:   : + Sáng: Làm việc tại cơ quan.

+ Chiều: 14h Họp BGĐ. Mời Trưởng phòng, Khoa KSNK-Dinh dưỡng, Xét nghiệm, Dược – VTTBYT dự.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Tân: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc -  BSCKII Nguyễn Hoàng Dô: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc - BSCKII Nguyễn Thanh Nam: Làm việc tại cơ quan.
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016