Khoa dược

Trưởng khoa: DS ĐOÀN TẤN KIỆT
Phó khoa:       DS NGUYỄN THỊ BẢO THY
Nhân viên:
- NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG
- DƯƠNG THỊ HOÀI AN
- PHÙNG THỊ KIM SO
- CHƯƠNG DƯƠNG MINH
- PHẠM BÍCH NGÂN
- NGUYỄN THỊ NGOAN
- NGUYỄN DUY NAM
- HUỲNH TRÍ TRUNG
- LÊ VĂN HẬU
- NGUYỄN HOÀNG TỨ
- TRẦN CẨM NHUNG
- HUỲNH HOÀNG ANH
- HUỲNH KIM LỢI
- DƯƠNG TRIỀU VÂN
- NGUYỄN KHẮC NHIỆM
- NGUYỄN MINH TOÀN

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016