Khoa phẫu thuật

Trưởng khoa: BS HOÀNG THỊ MẬN
Nhân viên:
- ĐINH VĂN QUÝ
- NGUYỄN KIM THOA
- TRẦN THỊ THƠ
- BÙI THỊ THÚY DUYÊN
- TRẦN NGỌC THIÊN THANH
- HUỲNH THỊ KIỀU NGÂN
- PHẠM HOÀNG HÂY
- VÕ DUY PHƯƠNG
- NGUYỄN THỊ LINH HUỆ

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016